baze de antrenament

Pentru practicarea fotbalului de performanţă Şcoala de fotbal “A.C.S. JUNIORUL 2014” pune la dispoziţie patru baze sportive prevăzute cu toate condiţiile necesare pentru a face performanţă, Parcul Plumbuita şi Parcul Morarilor, teren sintetic 42m x 25m, teren de iarbă baza sportivă JUNIORUL I.O.R. 94m x 62m si baza sportiva Ion Tiriac, teren sintetic 104m x 68m, vestiare utilate corespunzător.

Performance for practicing football Football School A.C.S. Junior 2014 provides four sports provided with all necessary conditions to make performance Plumbuita Park and Park Morarilor, 42m x 25m synthetic pitch, grass pitch of the sport juniors I.O.R. 94m x 62m and the sport Ion Tiriac, 104m x 68m synthetic pitch, changing rooms equipped accordingly.

Prestazioni per la pratica di calcio Scuola Calcio A.C.S. Junior 2014 „fornisce quattro sport provvisti di tutte le condizioni necessarie per rendere le prestazioni Plumbuita Park e Parco Morarilor, campo sintetico 42m x 25m, erba passo delle juniores sportive I.O.R. 94m x 62m e lo sport Ion Tiriac, x 68m campo sintetico 104m, spogliatoi attrezzati di conseguenza.