acasa

{:ro}

A.C.S. JUNIORUL 2014, cu sediul in Bucuresti, a fost infiintat in anul 2008, are drept obiectiv şi scop declarat “identificarea şi valorificarea tinerelor talente în practicarea fotbalului de performanţă, respectând toate regulamentele şi instrucţiunile Agentiei Naţionale de Sport şi pe cele ale Federaţiei Române de Fotbal”.

Pentru practicarea fotbalului de performanţă Şcoala de fotbal “A.C.S. JUNIORUL 2014” pune la dispoziţie patru baze sportive prevăzute cu toate condiţiile necesare pentru a face performanţă, parcul Plumbuita şi Morarilor, teren sintetic 42 x 25 m, teren de iarbă baza sportivă JUNIORUL IOR 94 x 62 m si baza sportiva Ion Tiriac, teren sintetic 104 x 68 m, vestiare utilate corspunzător.

Şcoala isi propune un sistem de antrenamente bazate pe cele mai noi metode, mijloace si tehnici, care au ca scop iniţierea, familiarizare şi practicare a fotbalului de performanta, de educare şi dezvoltare a unor laturi noi ale personalităţii. Fiind preocupaţi de performanţă, Clubul işi propune colaborarea cu un club de traditie din Europa, să participe la competiţii locale, naţionale şi internaţionale pentru copii şi juniori, experienţa şi rezultatele din anii trecuţi fiind un motiv în plus pentru o participare activă.

In cadrul clubului nostru activeaza 250 de copii legitimati in cadrul AMFB. Clubul isi propune in anul 2018 deschiderea a doua noi centre de selectie in Bucuresti printre care si unul de fotbal feminin. Clubul este structurat pe diferite categorii de varsta cuprinse intre 2001- 2011. ( Liga III, Liga IV, 1997, 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008) . Clubul nostru este in parteneriat cu alte cluburi din tara pentru descoperirea de noi talente ( FC Metaloglobus Bucuresti, Aripi Pitesti, Viitorul Focsani, CS Dinicu Golescu Campulung, Husana Husi).

Cel mai nou parteneriat incheiat este cel cu echipa de liga a 2a FC METALOGLOBUS BUCURESTI, parteneriat prin care cei mai talentati juniori ai nostri pot face pasul catre fotbalul profesionist.

In anul competitional 2017/2018 clubul nostru participa in cadrul AMFB la toate categoriile de varsta, la unele inscriind chiar doua serii. Totodata, in urma parteneriatului mai sus amintit grupele 2001 si 2002 participa in campionatul FRF la categoriile JUNIORI „A” SI JUNIORI „B”.

{:}{:en}A.C.S. Junior 2014 with headquarters in Bucharest, was founded in 2008, aims and stated goal „to identify and seize new talent in practicing football performance, compliance with all regulations and instructions National Sport Agency and those of the Romanian Football Federation „. Performance for practicing football school football A.C.S. 2014 provides four junior sports provided with all necessary conditions to make performance Plumbuita Park and Park Morarilor, 42m x 25m synthetic pitch, grass pitch of the sport juniors I.O.R. 94m x 62m and the sport Ion Tiriac, 104m x 68m synthetic pitch, changing rooms equipped accordingly. School proposes a training system based on the latest methods, means and techniques aimed initiation, familiarization and practice football performance, educating and developing new aspects of personality. Being concerned about performance, Club A.C.S. 2014 juniors purport working with a traditional club in Europe, participating in local competitions, national and international children and youth, experience and results of past years is an additional reason for active participation. In our club operates 180 children are legitimated in the AMFB. Club A.C.S. Junior in 2014 aims to open two new centers in Bucharest selection including one female soccer. The club is divided into different age groups between 1994 and 2009. (League III, IV League 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Our club A.C.S. 2014 junior is in partnership with two other clubs in the country for discovering new talent (Wings Pitesti and future Focsani){:}{:it}A.C.S. Junior 2014, con sede a Bucarest, è stata fondata nel 2008, ha lo scopo e l’obiettivo „di individuare e cogliere nuovi talenti nel praticare le prestazioni di calcio, il rispetto di tutte le norme e le istruzioni Agenzia Nazionale Sport e quelli della Federcalcio rumena ha dichiarato „. Prestazioni per la pratica di calcio A.C.S. scuola calcio 2014 fornisce quattro sport minori dotati di tutte le condizioni necessarie per rendere le prestazioni Plumbuita Park e Parco Morarilor, 42m x 25m campo sintetico, erba passo delle juniores sportive I.O.R. 94m x 62m e lo sport Ion Tiriac, x 68m campo sintetico 104m, spogliatoi attrezzati di conseguenza. Scuola propone un sistema di formazione basato sui più recenti metodi, mezzi e tecniche volte iniziazione, la familiarizzazione e le prestazioni allenamento di calcio, educare e sviluppare nuovi aspetti della personalità. Essere preoccupato per le prestazioni, Club A.C.S. 2014 juniores pretende lavorare con un club tradizionale in Europa, partecipando a concorsi locali, nazionali ed internazionali i bambini ei giovani, l’esperienza ed i risultati degli anni passati è un ulteriore motivo per la partecipazione attiva. Nel nostro club opera 180 bambini sono legittimati nel AMFB. Club A.C.S. Junior nel 2014 ha lo scopo di aprire due nuovi centri di selezione Bucarest tra cui uno di calcio femminile. Il club è diviso in diversi gruppi di età tra il 1994 e il 2009. (Lega III, IV League del 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Il nostro A.C.S. Club 2014 junior, in collaborazione con altre due squadre del paese per scoprire nuovi talenti (Ali Pitesti e futuro Focsani)  {:}